Konstväxling -

Vadstena konstsalong

Januari 2021

Galleri Kosmos arrangerar en utställning under två månader där konstintresserade Vadstenabor är sina egna gallerister och ställer ut konst de har inskaffat själva, men kan tänka sig att byta ut, sälja eller visa upp.

Nu har du möjlighet att ansöka om plats i utställningen.

Kostnad:
1 månad = 150 kr/0,5 m vägg

Detta gäller vågrät vägg. Observera att det inte fungerar så bra att hänga konstverk över varandra i Galleri Kosmos.

Villkor:

·       Varje utställare måste själva försäkra sin konst.

·       Det är fullt möjligt att byta konst på upphängningsytan under pågående utställningsperiod.

Vilken konst godkänns?
För att hålla en god nivå, behöver den konst du vill ställa ut, gå igenom en bedömning av Galleri Kosmos. Ha som riktmärke att du själv ska ha köpt eller fått konsten via ett konstgalleri eller en konstnär.

Hur gör du för att bli gallerist under konstsalongen?

·       Skriv till gallerikosmos@gmail.com

·       Döp mailet till ansökan konstväxling – Vadstena konstsalong

·       Skicka bild på konstverken du vill ställa ut i ett första steg.

·       Galleri Kosmos gör en bedömning och sedan beslutar vi tillsammans hur mycket plats det kan ta i anspråk.